Cannabisplanten og dennes indhold

Cannabisplanten

Inden den moderne artskrydsning frembragte tusindvis af hybridarter, var der traditionelt to hovedtyper af cannabisplanter – Cannabis sativa og C. indica og en tredje underart kaldet C. ruderalis. Det mentes, at de havde forskellige rekreative virkninger, idet Sativa ansås som mere ”energigivende”, og Indica i populærkulturen ansås for at have en mere ”beroligende” virkning. I den medicinske terminologi, og ikke mindst fordi de fleste arter af medicinsk cannabis er hybrider, er det hensigtsmæssigt at fokusere på andelen af de forskellige cannabinoider. Dette kan gøres ved et klassificeringssystem kaldet kemotypeklassificeringen (dvs. blandingen af cannabinoider). Cannabinoiderne er mest koncentreret og produceres i størst mængde i blomsten af den ubestøvede hunplante og særligt righoldigt tilstede i de små kirtler  (trichomes) (Figur 1).

 

Figur 1. Cannabis blomsten med de karakteristiske cannabinoidholdige kirtler (https://www.royalqueenseeds.com/blog-cannabis-trichomes-importance-n430)

Andre typer

I planten er cannabinoiderne i en syreform med tetrahydrocannabinolsyre (THCA) og cannabidiolsyre (CBDA) som eksempler. Det kræver opvarmning for at gøre disse medicinske virksomme. I denne proces sker der en decarboxylering til de ”aktive” cannabinoidformer, som er i kapsler og olier. Således er THCA decarboxyleret til tetrahydrocannabinol (THC) og CBDA til cannabidiol (CBD). Ved behandling med et tørret blomstprodukt anvendes en såkaldt vaporizer mhp decarboxylering. Man har indtil videre identificeret ikke mindre end 147 forskellige cannabinoider.

De mest kendte er THC og CBD. THC er det primære psykotomimetiske/psyko-tropiske cannabinoid, og CBD er anxiolytisk og modvirker THCs psykotomimetiske/euforiserende virkninger10. De fleste medicinske studier er udført med fokus på effekt og bivirkninger af disse to cannabinoider. De andre undersøgte cannabinoider har også medicinske egenskaber, men disse er langt fra afklarede. Der sker dog betydelig forskning inden for området i disse år.

Terpener er forskellige kulstofsforbindelser i planten, der giver cannabis den karakteristiske duft og smag, og flavonoider er andre kemiske stoffer, der giver planten sin farve. Begge grupper har potentielle medicinske egenskaber, men viden om disse er fortsat meget begrænset.