Dansk Selskab for Klinisk Cannabismedicin

Dansk Selskab for Klinisk Cannabismedicin (DSKCan) blev i 2022 stiftet som del af Lægevidenskabelige Selskaber under Lægeforeningen med det formål at afsøge mulighederne for anvendelse af cannabismedicin i patientbehandlingen og fremme evidensbaseret klinisk forskning inden for området, se nærmere under ”Vision og mission”.

I 2018 vedtog Folketingen en midlertidig forsøgsordning, hvor man lovliggjorde behandling med cannabismedicin i Danmark. For at sikre rammerne for et fælles møde forum for læger og øvrige sundhedsprofessionelle samt forskere, repræsentanter fra patientforeninger og andre personer med interesse for cannabismedicin tog Center for Klinisk Forskning ved Regionshospital Nordjylland derfor initiativ til dannelse af Klinisk Cannabis Forum, hvor man afholdt nogle møder og udarbejdede en klinisk behandlingsvejledning samt udgav et mini-kompendium for læger i anvendelsen af cannabismedicin.

Efter fire års virke i forbindelse med udløbet af første periode af forsøgsordningen blev Klinisk Cannabis Forums mission vurderet som værende afsluttet og i forlængelse heraf blev DSKCan etableret som et fælles forum med større fokus på inddragelse af læger og forskere samt andre personer med sundhedsfaglig interesse indenfor cannabismedicin.

Seneste artikler

Terapeutisk potentiale 18. May, 2023

A 3-year-old child with multi-drug resistant epilepsy responding to pharmacological and nonpharmacological treatments

Original: The International journal of neuroscience
Polypharmacy 4. April, 2023

A Longitudinal Observational Study of Medical Cannabis Use and Polypharmacy among Patients Presenting to Dispensaries in Pennsylvania

Original: Biomedicines
Therapeutic Potential 22. June, 2023

A Phase I Dose Escalation and Expansion Study of Epidiolex (Cannabidiol) in Patients with Biochemically Recurrent Prostate Cancer

Original: Cancers
Metabolic syndrome effect 16. April, 2023

A Phase I Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study on Efficacy and Safety Profile of a Sublingually Administered Cannabidiol /Delta 9-tetrahydrocannabidiol (10: 1) Regimen in Diabetes Type 2 Patients

Original: Iran J Pharm Res
Farmakokinetik 17. May, 2023

A Physiologically-Based Pharmacokinetic Model for Cannabidiol in Healthy Adults, Hepatically-Impaired Adults, and Children

Original: Drug Metabolism and disposition: The biological fate of chemicals

Ressourcer