Mission Og Vision


Mission

At bidrage med evidens-baseret kliniske forskning indenfor anvendelse af cannabismedicin.

Vision

At afsøge muligheder for anvendelse af cannabismedicin til symptomlindring af patienter, hvor konventionel medicinsk behandling har utilstrækkelig effekt eller giver anledning til ikke-acceptable bivirkninger.