Forsøgsordningen I Danmark

Den danske forsøgsordning med medicinsk cannabis blev på Folketingets initiativ igangsat d. 1. januar 2018. I 2022 forlænget den forlænget for en yderligere fireårig periode frem til og med 2025. Formålet med ordningen er for at give patienter en lovlig mulighed for at afprøve behandling med lægeordineret medicinsk cannabis, hvis de ikke har haft gavn af konventionel symptomlindrende medicin. Endvidere er det hensigten, at forsøgsordningen skal give et bedre grundlag for at vurdere brugen af medicinsk cannabis.