Det Endocannabinoide System

I år 1988 blev den første endogene receptor med affinitet for THC identificeret, den såkaldte cannabinoid receptor 1 (CB1)11. Kort tid efter blev en række endogene ligander, kaldet endocannabinoider, med affinitet for CB1 opdaget. Disse produceres naturligt i menneskekroppen og indgår i det endocannabinoide system (ECS). Efter tre årtiers præklinisk og klinisk forskning har man erfaret, at ECS er et komplekst og udbredt signaleringssystem, ikke blot i menneskets krop, men tillige generelt for alle hvirveldyr.

ECS består overordnet af en række endocannabinoider, receptorer og enzymer, der både syntetiserer og nedbryder endocannabinoider. De mest centrale endocannabinoider er anandamid (AEA) og Arachidonoylglycerol (2-AG). Behandling af cannabis produkter indeholdende cannabinoider, de såkaldte exocannabinoider, udøver en tilsvarende virkning på receptorerne, som det er tilfældet med de endogene cannabinoider.

Figur 2. Distribution af kroppens cannabinoid receptorer (CB1 og CB2) som del af det endocannabioide system.

 

Cannabinoider har via en retrograd mekanisme på synapseniveau en regulerende effekt med aktivering af cannabinoid receptorerne og hæmning af præsynaptisk frigivelse af forskellige specifikke neurotransmittere (eks. med ændret neurale excitabilitet til følge (Figur 3). Det er således vigtigt at bemærke, at ECS ikke er et isoleret system, men at det interagerer med en række velkendte fysiologiske systemer som det opioide, dopaminerge og serotinerge system14.

 

Grundet ECSs kompleksitet og dets omfattende distribution i menneskekroppen er ECS fundet at være involveret i en lang række fysiologiske processer, hvilket inkluderer immunmodulering, appetitregulering, energibalance, smerteopfattelse, angst, stress og humør15. Overordnet har ECS en vigtig rolle i vedligeholdelsen af homeostase, altså opretholdelsen af kroppens indre balance. Denne balance kan både påvirkes af cannabinoider (syntetiske og plantebaseret) og endocannabinoider grundet deres interaktion med ECS. Det er derfor vigtigt at have kendskab til dette komplekse system og dets sammenspil med en lang række biofysiologise processer, for at kunne forstå de mange potentielle virkningsmekanismer og effekter, og ikke mindst eventuelle bivirkninger ved behandling med medicinsk cannabis.

 

Figur 3. Virkningsmekanismen af cannabinoider på synapseniveau som del af det endocannabinoide system i menneskets krop. Ved binding til cannabinoid receptor 1 præsynaptisk aktiveres en intracellulær signalkaskade, der nedregulerer udskillelse af neurotransmittere til synapsekløftet. Dette medfører en regulerende virkning af nervesignalet. Afhængigt af hvilken neurotransmitteren der produceres præsynaptisk, vil reguleringen have eksitatorisk eller inhibitorisk virkning på signaltransduktionen.